Collecting, buying and selling antique Japanese Swords such as Katana’s, Wakizashi’s and Tanto’s

Items For Sale: Katanatachi

Egbert Menzinga

Kuninori

Katanatachi
Kuninori

  Product No. KA-007 (國徳) Kuninori (堀川 Horikawa). Sword type 刀 Katana. Mei Kuninori  國徳 (Miji-mei, two character signature) Provence, area Yamashiro. Era Genna period 1615-1624 Date +/- 1624 Teacher Horikawa Kunihiro.   Dimensions Nagasa 65.2 cm Sori 2.06 cm Motohaba 2.89 cm Sakihaba 2.08 cm Munekasane 0.69 cm Nakago 20.1 cm   Registration NBTHK Certificate […]

Read more
Egbert Menzinga

Kunisuke

Katanatachi
Kunisuke

  Product No. KA-005 (国助 )Kunisuke. Nidai 2th. Generation. Sword type 小さ刀 Chisakatana. Omote/Mei Kawachi (no) Kami Kunisuke. 河内守国助 Ura n/a empty. Province, area Settsu. Era Kanbun period. Date 1661-1673. Teacher Kunisuke.   Dimensions Nagasa 58.8cm Sori 1.10 cm Motohaba 3.20 cm Sakihaba 2.20 cm Munekasane 0.75 cm Nakago 15.2 cm   Registration NBTHK Certificate […]

Read more
Egbert Menzinga

Yasutsugu

Katanatachi
Yasutsugu

Product No. KA-004 (康繼) Yasutsugu. Sword type 刀 Katana. Omote/Mei (Aoi) Yasutsugu nanban tetsu (wo) motto. 康繼以南蛮鐵  Ura Bushȗ Edo (ni) oite kore (wo) tsukuru. 於武州江戸作之 Provence, area Musashi. Era Kanbun period. Date 1661-1673. Teacher Yasutsugu.   Dimensions Nagasa 65.15 cm Sori 1.20  cm Motohaba 2.64  cm Sakihaba 1.70  cm Munekasane 0.61  cm Nakago 20,15 […]

Read more
Egbert Menzinga

Kunitsugu

Katanatachi
Kunitsugu

Product No. KA-003 (國次) Kunitsugu. 1e Generation. Sword type 刀 Katana. Omote/Mei Kunitsugu 國次 Ura n/a empty. Provence, area Mino. Era Bunmei period. Date 1469-1487. Teacher Norizane.   Dimensions Nagasa 65.0 cm Sori 2.05 cm Motohaba 2.84 cm Sakihaba 1.81 cm Munekasane 0.81cm Nakago 2.84cm   Registration NBTHK Certificate n/a Other certificate n/a Rating Jo saku. […]

Read more
LM

Kinmichi

Katanatachi
Kinmichi

Product No. KA-002   (金道) Kinmichi. 8e Generation Sword type 刀 Katana. Boys-sword. Omote/Mei Kiku mon: Raiyo (no) kami fujiwara Kinmichi. (菊紋): 雷除守藤原金道            Ura Nihon kaji shosho. 日本鍛冶宗匠 Provence, area Yamashiro. Era Tenpō (1830-1844), Kōka (1844-1848) period. Date 1844. Teacher Kinmichi.   Dimensions Nagasa 50.9 cm Sori 1.50 cm Motohaba 1.97 cm Sakihaba 1.37 cm Munekasane 0.46 […]

Read more
LM

Ietsugu

Katanatachi
Ietsugu

Product No. KA-001 (家次) Ietsugu. Sword type 刀 Katana. Omote/Mei Unshu Un´yō Mori-ju Hakuryūshi fujiwara Ietsugu.  雲陽母里住 白龍子 藤原 家次 Ura Ansei Tatsu san sai ni gatsu kichi jtsu tsukuru. 安 政 鐵 三歳二月吉日造三 Provence, area Unshu. Era Ansei period.  Date February 1856. Teacher Unknown   Dimensions Nagasa 64.9 cm Sori 2.0 cm Motohaba 3.01cm Sakihaba 2.25 […]

Read more